บริษัท เอบาร่า (EBARA)
เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2455 ในฐานะผู้ผลิตปั๊มน้ำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สายงานการผลิตของเอาบาร่าได้เจริญเติบโตขึ้นโดยมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทั้งเครื่องเป่าลม คอมเพรสเซอร์ กังหัน อุปกรณ์ทำความเย็นและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่หลากหลาย แม้ว่าเอบาร่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแต่ก็มีเป้าหมายเดียว คือ เพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขและมีสุขภาพดี ซึ่งเกิดจากการได้ใช้น้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ และได้รับอากาศบริสุทธิ์รวมถึงมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย

บริษัท เอบาร่า เรายังคงสานต่อปณิธาน เพราะเราเชื่อว่า “การแก้ไขปัญหาของวันพรุ่งนี้ คือการเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้”

จากการพัฒนาด้วยประสบการณ์เเละความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการจำลองและบริหารจัดการการไหลเวียนของน้ำ การออกแบบและวางระบบปั๊มน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ทำให้เราเติบโตและแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี เอบาร่า

 

บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด

 • บริษัท เอบาร่า มีประวัติการก่อตั้งในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2507 ในฐานะสำนักงานตัวแทนขาย
 • เพื่อการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2536 โดยเปิดให้บริการในด้านงานขายและงานวิศวกรรมของเทคโนโลยี เอบาร่า รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • บริษัท เอบาร่า มีประสบการณ์ในด้านการจัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน ทั้งในองค์กรมหาชนและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
 • บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด มีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

 

พันธกิจ

น้ำ อากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกชีวิตบนโลก และหนึ่งในวิธีการพัฒนาที่แท้จริง คือการจัดหาน้ำและอากาศ ที่มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม

การผลิตเครื่องสูบน้ำที่ดำเนินการโดยเอบาร่า จึงเป็นไปตามเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เอบาร่า มีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุ “เป้าหมาย” และ ทำงานเพื่อคาดการณ์ความต้องการในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เทคโนโลยีที่ “เข้ากันได้” ดังนั้นเอบาร่าจึงประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำของโลกในด้านการผลิตระบบการหมุนเวียนของน้ำและของเหลว (ปั๊มและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน) เอบาร่าจึงได้รับการยอมรับในระดับองค์กรมหาชนว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักด้านระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 

ปรัชญา

บริษัท เอบาร่า มีปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมของเราไม่ได้จำกัดอยู่ที่การผลิตเครื่องจักรและระบบวิศวกรรมที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ตรงกันข้ามเราทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในอนาคต โดยเราพยายามที่จะผสมผสานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่าในอนาคตจะต้องดียิ่งขึ้น

 • เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในด้านผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ในด้านของเครื่องจักรกลไฮดรอลิก
 • เราจะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้ใช้บริการมากที่สุด
 • เราทำการลงทุนที่สำคัญในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแง่ของระบบนิเวศวิทยาและการประหยัดพลังงาน

 

โรงงาน เอบาร่า เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (โรงงานผลิต ศูนย์ให้บริการครบวงจร และ คลังสินค้า)

บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และดูแลบริการหลังการขายให้เเก่ลูกค้า เพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าในการเก็บผลิตภัณฑ์เเละอะไหล่ สิ่งนี้เองที่ทำให้เรามีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับความต้องการของลูกค้าในตลาด เเละการส่งมอบสินค้าด้วยความรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เเละเป้าหมายในอนาคตของเอบาร่า คือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกความต้องการในธุรกิจเกี่ยวกับปั๊มน้ำ เเละเพิ่มทักษะให้กับพนักงานเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดเเละมีคุณภาพให้เเก่ลูกค้า

Production

1.โรงงานผลิตเเละศูนย์ให้บริการ

Warehouse

2.คลังสินค้า

บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานสาขาย่างกุ้ง)

เพื่อสร้างฐานลูกค้าเเละขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของเอบาร่าในประเทศพม่า สำนักงานสาขาย่างกุ้งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายรวมถึงการให้บริการลูกค้าและให้การสนับสนุนตัวแทนผู้จัดจำหน่าย

บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานสาขาภูเก็ต)

เพื่อขยายตลาดของธุรกิจการขายในประเทศไทย สำนักงานสาขาภูเก็ตก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลลูกค้าเเละขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของเอบาร่า ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าโดยทีมบริการในสำนักงานสาขาได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ

BranchOffice

สำนักงานสาขาภูเก็ต

InBranchOffice

สำนักงาน และ ห้องแสดงตัวอย่างสินค้า

ข้อมูลองค์กร (สำนักงานใหญ่)

  • สำนักงาน : 125 อาคาร ACME ชั้น 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
  • วันที่ก่อตั้ง : กรกฎาคม พ.ศ. 2536
  • เอกลักษณ์องค์กร : เอบาร่า มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และให้บริการด้านระบบวิศวกรรมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อม
 •  
Office-1