การบริการหลังการขาย

เพื่อการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของ บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมีประวัติอันยาวนานในด้านการขายและวิศวกรรมเทคโนโลยีของเอบาร่า รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรมหาชนและอุตสาหกรรมในประเทศไทย

เราได้จัดตั้งแผนกใหม่ขึ้นเพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุง จากแนวคิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังสนับสนุนทุกกิจกรรมหลังการขาย

การบริการหลังการขายของเรามีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่ที่ผ่านการอบรมและมากด้วยประสบการณ์ ช่วยในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงได้อย่างตรงจุด เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

การบริการของเรา มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีมาตรฐานในการซ่อมบำรุงและเหนือสิ่งอื่นใดคือทักษะในการให้บริการและการซ่อมบำรุงอย่างเต็มรูปแบบ

เปลี่ยนอะไหล่ของปั๊ม

งานบริการหลังการขายสำหรับชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน

จัดอบรมให้กับลูกค้า

ปรับตั้งค่าระดับเพลาของชุดปั๊มเเละมอเตอร์

การตรวจสอบสภาพของปั๊ม

ติดตั้งปั๊มที่หน้างานของลูกค้า

ทดสอบประสิทธิภาพของปั๊ม

ทดสอบการใช้งานของปั๊มหลังการติดตั้งและการส่งมอบงาน

บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด มีทีมงานบริการหลังการขายเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับลูกค้าในกรณีที่เครื่องจักรของลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้ด้วยการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท