รุ่น : 3 Series (2 Poles)

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น 3 Series (2 Poles) : ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน (มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที)

ไฟล์ข้อมูล : Model 3 Series (2 Poles)

– ติดต่อฝ่ายขาย –