รุ่น : DF

ปั๊มจุ่มสำหรับน้ำเสีย (ใบพัดแบบกึ่งเปิดพร้อมตัวตัด ชนิดไม่อุดตัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น DF : ปั๊มจุ่มสำหรับน้ำเสีย (ใบพัดแบบกึ่งเปิดพร้อมตัวตัด ชนิดไม่อุดตัน)

ไฟล์ข้อมูล : Model DF

– ติดต่อฝ่ายขาย –