รุ่น : DL3

ปั๊มจุ่มสำหรับน้ำเสีย ชนิดมอเตอร์ IE3 (ใบพัดแบบกึ่งเปิด ชนิดไม่อุดตัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น DL3 : ปั๊มจุ่มสำหรับน้ำเสีย ชนิดมอเตอร์ IE3 (ใบพัดแบบกึ่งเปิด ชนิดไม่อุดตัน)

ไฟล์ข้อมูล : Model DL3

– ติดต่อฝ่ายขาย –