รุ่น : DL

ปั๊มจุ่มสำหรับน้ำเสีย (ใบพัดแบบกึ่งเปิด ชนิดไม่อุดตัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น DL : ปั๊มจุ่มสำหรับน้ำเสีย (ใบพัดแบบกึ่งเปิด ชนิดไม่อุดตัน)

ไฟล์ข้อมูล : Model DL

– ติดต่อฝ่ายขาย –