รุ่น : DVS

ปั๊มจุ่มตัวเรือนเหล็กหล่อ ชนิดใบพัดแบบ Semi-Vortex

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น DVS : ปั๊มจุ่มตัวเรือนเหล็กหล่อ ชนิดใบพัดแบบ Semi-Vortex

ไฟล์ข้อมูล : Model DVS

– ติดต่อฝ่ายขาย –