รุ่น : VDM

ปั๊มหอยโข่งแบบแนวตั้ง ชนิดดูดสองด้าน (Double Suction)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น VDM : ปั๊มหอยโข่งแบบแนวตั้ง ชนิดดูดสองด้าน (Double Suction)

ไฟล์ข้อมูล : Model VDM

– ติดต่อฝ่ายขาย –