รุ่น : DWO

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดเปิด

** โปรดดูข้อมูลในเอกสารแนบตามรายละเอียดด้านล่าง **

– ติดต่อฝ่ายขาย –

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ดาวน์โหลดเอกสาร –

DWO 200M

DWO_A 150M

DWO_I 150 IE3

DWO_I 200 IE3

DWO_I 300 IE3

DWO_I 400 IE3