รุ่น : PRA

ปั๊มใบพัดเฟือง

** โปรดดูข้อมูลในเอกสารแนบตามรายละเอียดด้านล่าง **

– ติดต่อฝ่ายขาย –

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ดาวน์โหลดเอกสาร –

PRA 0.50M

PRA 0.50T

PRA 0.80M

PRA 0.80T

PRA 1.00M

PRA_A 2.00M

PRA_B 1.50M

PRA_I 1.00T IE3

PRA_I 1.50T IE3

PRA_I 2.00T IE3