รุ่น : CMR

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดเปิด

** โปรดดูข้อมูลในเอกสารแนบตามรายละเอียดด้านล่าง **

– ติดต่อฝ่ายขาย –

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ดาวน์โหลดเอกสาร –

CMR 0.75T

CMR 0.75M

CMR_I 1.00T IE3

CMR 1.00M