รุ่น : JEX

ปั๊มหอยโข่ง ชนิด Self Priming

** โปรดดูข้อมูลในเอกสารแนบตามรายละเอียดด้านล่าง **

– ติดต่อฝ่ายขาย –

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ดาวน์โหลดเอกสาร –

JEX_A 80

JEX_I 100 IE3

JEX_I 120 IE3

JEX_I 150 IE3

JEXM_A 80

JEXM_A 100

JEXM_A 120

JEXM_B 150